Referat af Generalforsamling

Nakskov Badminton Club

Torsdag 24. maj 2018 kl. 19.00

1. Valg af dirigent.

Hans Erik Thage valgt.

2. Formandens beretning for klubbens virksomhed.

William Klausen fremlagde bestyrelsens beretning.

Vi har fået ny trænerkapacitet til klubben, som vi er rigtig glade for. Kenneth træner vores ungdomsspillere, og han har yderligere været med til at starte miniton op.

William roste ungdomsafdelingen for arbejdet med at få ungdomsspillerne ud til stævner, og Lalandia-turen for hele ungdomsafdelingen var igen i år en stor succes.

William roste yderligere Bjarne Hovmand for sit store engagement og sin lyst til altid at hjælpe med diverse arbejdsopgaver.

Debatten om at bygge en ny hal til erstatning for den gamle, som badmintonklubben bruger, har fyldt en del. Bestyrelsens holdning er, at vi vil bevare vores træning i den gamle hal, da det giver mange træningstimer til klubben.

Bestyrelsen har yderligere arbejdet på at få bedre adgang til den gamle hal via nøglesystem til hallen. Dette ser ud til at lykkes.

LF mesterskabet for både senior og veteran blev aflyst i år på grund af for få tilmeldinger. Dette var også tilfældet med vores eget klubmesterskab.

Formandens beretning blev godkendt.

2.a Spilleudvalgets beretning S.U.

William Klausen fremlagde Seniorudvalgets beretning.

Træningsmæssigt har det set fornuftigt ud, men der kunne godt ønskes lidt flere.

Resultatmæssigt vandt klubbens 1. hold serie 1, mens Serie 2 sluttede på en 3. plads.

Næste år spiller 1. holdet i LF-serien, og det forventes at holdet kan klare sig godt, da der er kommet forstærkninger til.

Beretningen blev godkendt.

2.b Spilleudvalgets beretning U.S.U.

Der er mange ungdomsspillere på mange forskellige niveauer og på mange forskellige ambitionsniveauer.

Det har været lidt svært at fastholde de ældste af de unge spillere, hvilket har betydet, at vi i mange af kampene i Holdturneringen i U15 ikke har kunnet stille hold.

Begynderstævnet i Søllested var en stor succes både antalsmæssigt og resultatmæssigt.

Der har også været mange gode individuelle resultater hos få af de ældste spillere.

Generalforsamlingen drøftede, at flere spillere skal ud til flere stævner og vi skal arbejde på selv at lave interne turneringer.

Der skal opbygges en kultur, hvor det bliver naturligt at spille kampe.

Beretningen blev godkendt.

3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for sæsonen 2017/18

Regnskabet udviser et underskud på ca. 50.000 kr.

Dette skyldes primært manglende sponsorer, hvilket bestyrelsen skal tage fat om.

Generalforsamlingen opfordrede bestyrelsen til at hæve kontingentet for ungdomsspillerne – og til generelt at se på mulighederne for at øge indtægterne.

4. Behandling af indkommende forslag.

Der var ingen indkomne forslag.

5. Valg.

a. Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. På valg er:

Lars Holm, Pia Christoffersen og Kenneth Belling blev valgt.

b. Valg af suppleant.

Ninette de la Motte.

c. Valg af spilleudvalg.

William Klausen og Lars Holm.

d: Valg af ungdomsudvalg:

Ninette de la Motte, Pia Christoffersen og Kenneth Belling valgt.

Valg af aktivitetsudvalg:

Pia Christoffersen og Christina Ottosen

Valg af revisorer:

Hans Erik Thage og Walter Harenberg blev valgt.

Valg af revisorsuppleant:

Bjarne Hovmand.

6. Eventuelt

Bjarne Hovmand og Pia Christoffersen varetager fortsat driften af cafeteriaet. Herunder søger de ny spiritusbevilling.